Електроника

Друга година
Ред. бр. Назив предмета Семестар Бр. кредита Бр. часова Тип
1 Математика III 3 6 3+2+0 обавезан
2 Увод у електронику 3 6 3+1+1 обавезан
3 Програмски језици I 3 7 3+1+2 обавезан
4 Теорија електричних кола 3 6 3+2+0 обавезан
5 Електрична мјерења 3 5 2+0+2 обавезан
Укупно трећи семестар   30 25  
6 Математика IV 4 6 3+2+0 обавезан
7 Линеарна електроника 4 7 3+2+1 обавезан
8 Сигнали и системи 4 6 2+2+1 обавезан
9 Електромагнетика 4 5 2+2+0 обавезан
10 Основи телекомуникација I 4 6 2+2+1 обавезан
Укупно четврти семестар   30 25  

 

Трећа година
Ред. бр. Назив предмета Семестар Бр. кредита Бр. часова Тип
1 Импулсна електроника 5 6 3+2+1 обавезан
2 Основи телекомуникација II 5 6 2+2+1 обавезан
3 Дигитална обрада сигнала 5 5 2+1+1 обавезан
4 Енглески језик I 5 3 2+0+0 обавезан
5 Рачунарске мреже 5 5 2+0+2 обавезан
6 Аналогна интегрисана кола 5 5 2+1+1 обавезан
Укупно пети семестар   30 25  
7 Дигитална електроника 6 6 3+2+1 обавезан
8 Енглески језик II 6 3 2+0+0 обавезан
9 Дигиталне телекомуникације 6 5 2+1+1 обавезан
10 Индустријске комуникационе мреже 6 5 2+1+1 обавезан
11 Пројектовање интегрисаних кола 6 6 2+1+2 обавезан
12 Основи система аутоматског управљања 6 5 2+1+1  обавезан
Укупно шести семестар   30 25  

 

Четврта година
Ред. бр. Назив предмета Семестар Бр. кредита Бр. часова Тип
1 Рачунарска електроника 7 6 2+1+2 обавезан
2 Пројектовање дигиталних система 7 6 2+1+2 обавезан
3 Бежичне сензорске мреже 7 6 2+1+2 изборни
4 Дигитална обрада слике 7 6 3+0+2 изборни
5 РФ и микроталасна електроника 7 6 2+1+2 изборни
6 Системи за дигиталну обраду сигнала 7 6 2+1+2 изборни
7 Кућна аутоматизација 7 6 2+1+2 изборни
8 Пројектовање извора напајања 7 6 2+1+2 изборни
Укупно седми семестар   30 25  
9 Инжењерско предузетништво 8 4 2+0+1 студент бира један од предмета
10 Управљање пројектима 8 4 2+0+1
11 Микропроцесори 8 6 2+1+2 обавезан
12 Дигитална телевизија 8 6 2+2+1 изборни
13 Пројектовање електронских уређаја 8 6 2+1+2 изборни
14 Биомедицинска електроника 8 6 2+1+2 изборни
15 Функционална верификација хардвера 8 6 2+1+2 изборни
16 Пројектовање намјенских рачунарских структура 8 6 2+1+2 изборни
17 Системи са базама података 8 6 3+0+2 изборни
18 Стручна пракса 8 6 0+0+5 изборни
19 Дипломски рад 8 8 4+0+3 обавезан
Укупно осми семестар   30 25  

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021