Дигиталне телекомуникације

Назив предмета Дигиталне телекомуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2321 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студенти усвоје инжењерске принципе пројектовања оптималног дигиталног телекомуникационог система. (2) Објаснити основне методе синхронизације. (3) Представити дигитално модулисане сигнале у констелационом дијаграму.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) Изграде инжењерски приступ реализацији дигиталних телекомуникационих система. (2) Реализују и субјективно оцијене технике неуниформног квантовања. (3) Објасне суштину и дубину наизглед једноставне Шенонове једначине за капацитет канала. тј. како прилагодити дизајн система захтјевима корисника поруке уз оптимално искоришћење ресурса који им стоје на располагању. (4) Разврстају типове дигиталних модулационих поступака помоћу констелационог дијаграма. (5) Опишу и поредбено анализирају основне поступке линијског кодовања.
Садржај предмета:
Принципи дизајна модерних дигиталних телекомуникационих система. Модификације технике импулсне кодне модулације (делта модулација, делта-сигма модулација, диференцијална PCM). Технике неуниформног квантовања ("μ" и "A" карактеристика компресије). Дигитална компресија. Дигитска синхронизација. Синхронизација рама. Линијско кодовање ("AMI", "HDB3", "CMI"). Регенерација дигиталног сигнала. Дигитални модулациони поступци. Вјероватноћа грешке при преносу дигитално модулисаних сигнала.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, аудиторне и лабораторијске вјежбе, индивидуални пројектни задаци
Литература:
 1. Г. Лукатела, Д.Драјић, Г.Петровић, П.Петровић, Дигиталне телекомуникације, Грађевинска књига, Београд,1984.
 2. H. Hsu, Analog and Digital Communications, Schaum’s Outlines, New York, USA, 2003.
 3. М. Дукић, Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 20 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Жељко Јунгић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021