Стручна пракса

Назив предмета Стручна пракса
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2307 Изборни VIII 0+0+5 6
Наставници  

 

Правила за реализацију студентске праксе:

Студенти би праксу реализовали у привредним субјектима са којима би Факултет/Универзитет склопио уговор о извођењу стручне праксе са циљевима учења који треба да буду остварени кроз студентску праксу. Сврха стручне праксе је:

  • учење о посебним технологијама, моделима, техникама и организацији рада,
  • усавршавање вјештина потребних на радном мјесту,
  • развијање духа тимског рада у рјешавању проблема и
  • учење методологије израде пројектне документације.

Oдлуком Наставно-научног вијећа Факултета формира се трочлана Комисија наставника са студијског програма за провођење стручне праксе. Студенти по завршеној стручној пракси достављају извјештај о изведеној пракси и потврду од стране послодавца да је пракса реализована у складу са потписаним уговором између Факултета/Универзитета и привредног субјекта.

Стручна пракса се може реализовати и у оквиру одобрених научноистраживачких пројеката у којим учествује Факултет/Универзитет као и кроз активности Међународне организације за размјену студента из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE). Ову праксу, по истим правилима, верификује Комисија студијског програма за провођење стручне праксе.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017