Стручна пракса

Назив предмета Стручна пракса
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2307 Изборни VIII 0+0+5 6
Наставници  

 

Правила за реализацију студентске праксе:

Студенти би праксу реализовали у привредним субјектима са којима би Факултет/Универзитет склопио уговор о извођењу стручне праксе са циљевима учења који треба да буду остварени кроз студентску праксу. Сврха стручне праксе је:

  • учење о посебним технологијама, моделима, техникама и организацији рада,
  • усавршавање вјештина потребних на радном мјесту,
  • развијање духа тимског рада у рјешавању проблема и
  • учење методологије израде пројектне документације.

Oдлуком Наставно-научног вијећа Факултета формира се трочлана Комисија наставника са студијског програма за провођење стручне праксе. Студенти по завршеној стручној пракси достављају извјештај о изведеној пракси и потврду од стране послодавца да је пракса реализована у складу са потписаним уговором између Факултета/Универзитета и привредног субјекта.

Стручна пракса се може реализовати и у оквиру одобрених научноистраживачких пројеката у којим учествује Факултет/Универзитет као и кроз активности Међународне организације за размјену студента из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE). Ову праксу, по истим правилима, верификује Комисија студијског програма за провођење стручне праксе.

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021