Програмски језици I

Назив предмета Програмски језици I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2237 Обавезан III 3+1+2 7
Наставници доц. др Саша Стојановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријског и практичног знања из објектно-оријентисаног програмирања. (2) Стицање знања и вјештина у развоју објектно-оријентисаног софтвера коришћењем програмског језика С++.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) самостално развијају објектно-оријентисани софтвер коришћењем програмског језика С++; (2) примјењују основне принципе објектно-оријентисаног софтверског инжењерства у рјешавању проблема; (3) успјешно прате сљедеће курсеве у којима је потребно знање објектно-оријентисаног программирања.
Садржај предмета:
Увод. Концепт објектно-оријентисаног програмирања. Преглед програмског језика С++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Преклапање оператора. Насљеђивање. Полиморфизам. Изузеци. Генеричке класе и функције. Токови.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Д. Малбашки, Објекти и објектно програмирање
  2. Л. Краус, Програмски језик С++ са решеним примерима
  3. B. Stroustrup, Програмски језик С++
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 15 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 50
Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Дражен Брђанин

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021