Линеарна електроника

Назив предмета Линеарна електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2250 Обавезан IV 3+2+1 7
Наставници проф. др Татјана Пешић-Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са принципима рада појачавача са повратном спрегом, појачавача снаге, диференцијалног појачавача, операционог појачавача, осцилатора простопериодичних сигнала и извора напона напајања.
Исходи учења (стечена знања):
(1) Способност анализе линеарних електронских кола, као што су појачавачи напона и снаге, појачавачи са различитим фреквентним карактеристикама, кола са повратном спрегом, кола са операционим појачавачима, хармонијски осцилатора и извора напајања, (2) знања неопходна за пројектовање електронских кола са појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у цијелом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума, (3) основна знања потребна за пројектовање аналогних интегрисаних кола.
Садржај предмета:
Појачавачи са повратном спрегом, напонска и струјна повратна спрега. Утицај негативне повратне спреге на карактеристике појачавача (појачање, фреквенцијску карактеристику, улазну и излазну отпорност, осјетљивост, нелинеарна изобличења). Појачавачи великих сигнала (појачавачи у класи А, Б и АБ). Симетричне спреге са биполарним и са МОS транзисторима. Обратачи фазе. Диференцијални појачавачи са биполарним, MOS и са CМОS транзисторима. Основне карактериситке диференцијалног појачавача. Операциони појачавачи. Топологија двостепеног операционог појачавача. Параметри идеалног и реалног операционог појачавача. Појачавачи напона са операционим појачавачем. Утицај реалних параметара операционог појачавача на карактериситке инвертујућих и неинвертујућих појачавача напона. Компензација напонског офсета. Осцилатори. Линeарни стабилизатори напона.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
 1. В. Литовски, Основи електронике, Електронски факултет, Ниш, 2006.
 2. М. Живанов, Електроника, компоненте и појачавачка кола, ФТН, Нови Сад, 2001.
 3. A. Sedra, K. Smith, Microelectronic circuits, Oxford University Press, USA; 6th edition, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума, један у средини семестра, а други након одслушане наставе.
Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 10 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Татјана Пешић-Брђанин
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021