Дигитална обрада сигнала

Назив предмета Дигитална обрада сигнала
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2316 Обавезан V 2+1+1 5
Наставници проф. др Зденка Бабић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са алгоритмима дигиталне обраде сигнала у дискретном времену, трансформацијама дискретних сигнала, фреквенцијском анализом и њеним примјенама у анализи и обради сигнала, те процесорима за дигиталну обраду сигнала.
Исходи учења (стечена знања):
Шира теоријска и практична знања из анализе и обраде дискретних детерминистичких сигнала у временском и фреквенцијском домену, те знања и вјештине потребне за софтверску и хардверску имплементацију алгоритама за дигиталну обраду сигнала. Способност примјене стечених знања у рјешавању конкретних проблема.
Садржај предмета:
Дигитална обрада континуалних сигнала. Утицај реалног А/Д и Д/А конвертора на спектар сигнала. Фуријеова трансформација дискретних сигнала. Дискретна Фуријеова трансформација (DFT). Брза Фуријеова трансформација (FFT). Фреквенцијска анализа детерминистичких сигналa. Одзив дискретног система. Циркуларна конволуција. Одређивање одзива у фреквенцијском домену. Обрада сигнала у реалном времену. Блок конволуција. Краткотрајна Фуријеова трансформација. Мultirate обрада сигнала. Мултирезолуциона анализа сигнала. Wavelet трансформација. Реализације дигиталних система коришћењем процесора за дигиталну обраду сигнала.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и вјежбе, рад на пројектним задацима, учење на даљину, консултације
Литература:
 1. Зденка Бабић, Дигитална обраде сигнала, скрипта у електронском облику на web страници предмета
 2. Владимир Рисојевић, Упутства за вјежбе, у електронском облику на web страници предмета
 3. В. Поповић, Дигитална обрада сигнала
 4. Миодраг Поповић, Александра Мојсиловић, Дигитална обрада сигнала - Рачунарске вежбе и симулације у MATLAB-у
 5. J. G. Proakis, D. K. Manolakis, Digital Signal Processing
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 30 Колоквијуми 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021