Математика III

Назив предмета Математика III
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2309 Обавезан III 3+2+0 6
Наставници проф. др Момир Ћелић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да пружи квалитетно образовање из математике на додипломском студију. (2) Да студентима електротехнике да довољно знања из математике како би успјешно пратили инжењерске курсеве. (3) Да стечено математичко знање омогући студентима не само да разумију математичко моделовање физикалних законитости и појава, него да и сами могу правити потребне математичке моделе
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) рјешавају основне проблеме везане за функције више промјенљивих, (2) користе векторску анализу за рјешавање физикалних задатака, (3) примјењују резултате комплексне анализе при рјешавању задатака из електротехнике, (4) развијају периодичне функције једне реалне промјенљиве у Фуријеов ред, (5) користе Фуријеову, Лапласову и Z-трансформацију за рјешавање инжењерских задатака, (6) препознају математичке методе који су им потребни при рјешавању конкретних инжењерских задатака, (7) праве математичке моделе.
Садржај предмета:
Функција више промјенљивих. Вишеструки интеграли. Векторска анализа. Комплексна анализа. Фуријеови редови. Фуријеова, Лапласова и Z-трансформација.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и аудиторне вјежбе
Литература:
 1. М. Ћелић, Математика 2, Абакус системи, Бања Лука, 1997.
 2. М. Ћелић, Математичка анализа 2, Глас српски, Бања Лука, 2013.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијуми, писмени и усмени.
Похађање наставе 2 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 3 Колоквијум 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Момир Ћелић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021