Основи телекомуникација I

Назив предмета Основи телекомуникација I
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2313 Обавезан IV 2+2+1 6
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи основна знања из телекомуникација (модел телекомуникационог система; реални сигнали у телекомуникацијама и њихове карактеристике; дискретизовање аналогних сигнала; извор поруке и кодовање извора; пренос сигнала у основном опсегу). (2) Да студентима дâ добре темеље из основа телекомуникација и припреми их за наредни курс из телекомуникација. (3) Да студентима дâ јаку полазну основу из практичног рада у лабораторији која ће им омогућити да напредују ка сложенијим облицима практичног рада у каснијим годинама студија.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) опишу модел телекомуникационог система и објасне улогу појединих блокова у моделу, (2) ураде спектралну анализу детерминистичких и случајних сигнала, (3) наведу типове реалних сигнала у телекомуникацијама и њихове карактеристике, (4) ураде дискретизацију аналогних сигнала, (5) анализирају пренос сигнала у основном опсегу и утицај шума и изобличења у преносу.
Садржај предмета:
Модел телекомуникационог система. Сигнали и њихове карактеристике (корелација; конволуција; Фуријеова трансформација; анализа случајних сигнала у временском и фреквенцијском домену; стационарност и ергодичност; јединице које се користе у преносу сигнала; критеријуми за оцјену квалитета преноса сигнала). Реални сигнали у телекомуникацијама (аналогни сигнали – говорни сигнал, музички сигнал, телевизијски сигнал; дискретни сигнали – бинарни сигнали, М-арни сигнали; линијски кодови). Дискретизовање аналогних сигнала (дискретизовање по времену; дискретизовање по амплитуди; грешка усљед квантизације). Извор поруке (дискретни извори; количина информације; ентропија; кодовање извора; аналогни извори). Пренос сигнала у основном опсегу карактеристике канала; шум у каналу; капацитет канала; кодовање канала; одлучивање; изобличења у преносу – линеарна, нелинеарна, интермодулациона; утицај ширине пропусног опсега на пренос сигнала).
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вjежбе
Литература:
 1. Дукић, М., Принципи телекомуникација, Академска мисао, Београд, 2008.
 2. Стојановић, И., Основи телекомуникација, Грађевинска књига, Београд, 1977.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (након 8. и 15. седмице) за провјеру знања из аудиторних вјежби и завршни испит за провјеру теоријског знања.
Похађање наставе 5 Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 10
Активност на настави 5 Завршни испит 40  
Посебна назнака за предмет:
Присуство на свим лабораторијским вјежбама је обавезно. Услов за излазак на завршни испит је минимум 20 бодова на колоквијумима. Услов за полагање испита је минимум 20 бодова на завршном испиту.
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранислав Тодоровић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021