Бежичне сензорске мреже

Назив предмета Бежичне сензорске мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2330 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи образовање у области бежичних и бежичних сензорских мрежа, актуелним технологијама и конкретним реализацијама. (2) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања бежичних сензорских мрежа и њихове интеграције у телекомуникационе мреже.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да (1) рјешавају основне инжењерске проблеме који захтијевају знања из бежичних и бежичних сензорских мрежа. (2) Примјењују стечено знање и вјештине за реализацију различитих типова савремених бежичних сензорских мрежа. (3) Демонстрирају стечене вјештине у циљу интеграције бежичних сензорских мрежа са телекомуникационим мрежама.
Садржај предмета:
Преглед савремених бежичних мрежа. Топологија бежичних мрежа: конфигурација звезде и mesh (испреплетана) конфигурација. Адхок и инфраструктурне мреже, Персоналне мреже, WLAN, Бежичне IP мреже, WiMAX, Сензорске мреже, Кућне мреже. Врсте сензора и сервиси у бежичним сензорским мрежама. Топологија, компоненте, протоколи, рутирање, пројектовање и конфигурисање бежичних сензорских мрежа. Управљање мобилношћу. Планирање бежичних мрежа. Аспекти безбедности и поузданости бежичних мрежа. Повезивање са јавним мобилним мрежама.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе, семинарски радови
Литература:
 1. А. Hac, Wireless Sensor Network Design, John Wiley & Sons, 2003.
 2. W. Dargie, C. Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John Wiley & Sons, 2010.
 3. T. Haenselmann, Sensor Networks, 2006.
 4. E. Hossain, K.K. Leung, Wireless Mesh Networks-Architectures and Protocols, Springer, 2008
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Колоквијуми 40 Лабораторијске вјежбе 20
Активност на настави 5 Завршни испит 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021