Дигитална електроника

Назив предмета Дигитална електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2273 Обавезан VI 3+2+1 6
Наставници проф. др Бранко Блануша

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ је да се студент упозна: (1) Како се дигитални подаци кодују, декодују, мултиплексирају, демултиплексирају, помјерају, трансформишу и меморишу. (2) Како се импулси броје. (3) Како се пројектују дигитални модули који обављају четири основне рачунске операције. (4) Како се аналогни сигнал претвара у дигитални и обрнуто.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно савладаном курсу студент ће бити у стању да: (1) Синтезује основне комбинационе модуле и примјењује их у пројектовању сложених модула. (2) Анализира и пројектује основне меморијске ћелије и модуле. (3) Логички пројектује аритметичке модуле. (4) Анализира основне програмабилне модуле и користи технике њихове синтезе. (5) Синтезује аналогно-дигиталне (ADC) и дигитално-аналогне конверторе (DAC). (6) Пројектује са модулима ADC и DAC.
Садржај предмета:
Стандардни комбинациони модули (декодери, кодери, мултиплексори, демултиплексори, конвертори кодова, комутатори и помјерачи). Пројектовање сложених комбинационих мрежа са комбинационим модулима. Бистабилна кола – лечеви и флипфлопови. Стандардни секвенцијални модули – регистри (стационарни и помјерачки) и бројачи (асинхрони, синхрони, обострани, програмабилни). Логички прорачун бројача произвољног модула. Бројачи модула n и 2n. Пројектовање бројача са бројачким модулима. Декодовање стања бројача. Аритметичка кола (компаратори, сабирачи, генератори преноса, одузимачи, множачи и дјељитељи). Аритметичко-логичка јединица (ALU). Програмабилни логички модули – ROM, PROM, PLD (SPLD, CPLD и FPGA). Полупроводничке меморије – SRAM и DRAM. Дигитално-аналогна (DAC) и аналогно-дигитална конверзија (ADC) – опште карактеристике (осјетљивост, линеарност, диференцијална линеарност, грешка појачања, грешка офсета, динамичке карактеристике). DAC са отпорним (тежинске и љествичасте) и кондензаторским мрежама, DAC са струјним прекидачима, биполарни DAC. ADC – симултани, пратећи, интеграторски и са сукцесивним апроксимацијама. Биполарни ADC. Узорковање аналогног напона. Сигма-делта конвертори.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова у лабораторији, мјерења на реализованим склоповима
Литература:
 1. Бранко Докић, Дигитална електроника, Академска мисао Београд, Електротехнички факултет Бања Лука, 2012.
 2. Спасоје Тешић, Драган Васиљевић, Збирка задатака из дигиталне електронике, Научна књига Београд, 1990.
 3. Милан Поњавић, Владимир Рајовић, Лазар Карбунар, Збирка решених задатака из основа дигиталне електронике, Академска мисао Београд, 2006.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Први колоквијум 20 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 45
Други колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Докић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021