План и распоред наставе

Зимски семестар

I година - Филозофија
I година - Математика 1
I година - Основи електротехнике 1
I година - Социологија
I година - Вјештине комуницирања
I година - Програмирање 1
II година - ЕТ, ЕА - Теорија електричних кола
II година - РИ - Дискретна математика
II година - РИ - Кола и сигнали
II година - РИ - Основи софтверског инжењерства
II година - РИ - Структуре података и алгоритми
II година - РИ, ЕТ, ЕА - Програмски језици 1
II година - РИ, ЕТ - Увод у електронику
III година - ЕА - Анализа електроенергетских система 1
III година - ЕА - Електране
III година - ЕА - Методи вјештачке интелигенције
III година - ЕА - Системи аутоматског управљања
III година - ЕТ - Аналогна интегрисана кола
III година - ЕТ - Дигитална обрада сигнала
III година - ЕТ - Импулсна електроника
III година - РИ - Архитектура рачунара
III година - РИ - Одабрана поглавља из оперативних система
III година - РИ - Оперативни системи за рад у реалном времену
III година - РИ, ЕТ - Рачунарске мреже
III година - Енглески језик
III година - Инжењеринг софтверских захтјава
III година - Телекомуникациони системи
IV година - ЕА - Дистрибутивне и индустријске мреже
IV година - ЕА - Пројекат из електроенергетике
IV година - ЕА - Синтеза система аутоматског управљања
IV година - ЕА - Системи за управљање и надзор
IV година - ЕА - Умрежени системи управљања
IV година - ЕА - Заштита у електроенергетским системима
IV година - ЕА – Техника високог напона
IV година - ЕТ - Антене и простирање таласа
IV година - ЕТ - Пројектовање дигиталних система
IV година - ЕТ - Пројектовање извора напајања
IV година - ЕТ - Рачунарска електроника
IV година - ЕТ - РФ и микроталасна електроника
IV година - ЕТ - Савремене телекомуникације
IV година - РИ - Информациони системи
IV година - РИ - Интеракција човјек-рачунар
IV година - РИ - Методи вјештачке интелигенције
IV година - РИ - Мултимедијални системи
IV година - Бежичне сензорске мреже
IV година - Микроконтролерски системи
IV година - Мобилни радио системи
IV година - Оптичке телекомуникације
IV година - Пројекат из аутоматике
IV година - Системи за дигиталну обраду сигнала
IV година - Управљање у реалном времену

Љетњи семестар

I година - Основи електротехнике
I година - Програмирање 2
I година - Физика
II година - ET - Сигнали и системи
II година - ЕА - Електромагнетика
II година - ЕА - Енергетска електроника
II година - ЕА - Увод у теорију система
II година - РИ - Основи комуникација и теорија информација
II година - РИ, ЕТ - Линеарна електроника
III година - ET - Аналогни и дигитални филтри
III година - ЕА - Анализа електроенергетских система 2
III година - ЕА - Идентификација система
III година - ЕА - Обновљиви извори енергије
III година - ЕА - Управљање у реалном времену и уграђени рачунарски системи
III година - ЕТ - Дигиталне телекомуникације
III година - ЕТ - Индустријске комуникационе мреже
III година - ЕТ - Пројектовање интегрисаних кола
III година - ЕТ - Радио комуникације
III година - ЕТ - Телекомуникационе мреже
III година - РИ - Базе података
III година - РИ - Интернет технологије
III година - РИ - Основи дигиталне обраде сигнала
III година - РИ - Перформансе рачунарских система
III година - РИ - Програмирање у реалном времену
III година - РИ, ЕТ - Дигитална електроника
III година - сви - Енглески језик 2
IV година - ET - Мултимедијални сигнали и системи
IV година - ET - Пројектовање електронских уређаја
IV година - ЕА - Експлоатација електроенергетских система
IV година - ЕА - Електричне инсталације и освјетљење
IV година - ЕА - Разводна постројења и апарати
IV година - ЕА - Стохастички системи и естимација
IV година - ЕТ - Биомедицинска електроника
IV година - ЕТ - Дигитална телевизија
IV година - ЕТ - Микропроцесори
IV година - ЕТ - Микроталасна техника
IV година - ЕТ - Основи радарских система
IV година - ЕТ - Теорија информација са кодовањем
IV година - ЕТ - Функционална верификација хардвер
IV година - ЕТ, ЕА - Системи са базама података
IV година - РИ - Електронско пословање
IV година - РИ - Основи оперативних система
IV година - РИ - Пројектовање информационих система у интернет окружењу
IV година - РИ - Рачунарска графика
IV година - РИ - Уграђени рачунарски системи
IV година - РИ - Формалне методе у софтверском инжењерству
IV година - сви - Управљање пројектима

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021