Едукације и радионице на теме родне равноправности

Савјетодавни одбор за родну равноправност Универзитета у Бањој Луци организује серију едукација/радионица посвећених различитим аспектима родне равноправности. Едукације и радионице су отвореног типа и намијењене су свим заинтересованим запосленим и студентима Универзитета у Бањој Луци.

Едукација на тему родне димензије у наставним садржајима, укључујући препознавање родних предрасуда и стереотипа одржаће се 16.05.2023. године у периоду од 13 до 15 часова у Читаоници на Филозофском факултету. Едукацију ће одржати др Наташа Вученовић Гњато, Филолошки факултет. Кратак опис едукације.

Радионица о родно заснованом насиљу укључујући сексуално узнемиравање одржаће се 18.05.2023. године са почетком у 13 часова на Факултету политичких наука. Радионицу ће одржати доц. др Далибор Савић и Јована Млинаревић, ма, Факултет политичких наука.

Едукација о укључивању родне перспективе у истраживање биће одржана 25.05.2023. године са почетком у 13 часова у Читаоници на Филозофском факултету. Едукацију ће одржати проф. др Милена Карапетровић, Филозофски факултет. Кратак опис едукације.

Радионица о употреби родно осјетљивог језика биће одржана 29.05.2023. године са почетком у 13 часова (локација ће бити накнадно утврђена). Радионицу ће одржати проф. др Данијела Мајсторовић, Филолошки факултет.

Позивају се сви заинтересовани из реда академског и административног особља, као и студенти да се пријаве и узму учешће у радионицама. Пријаве за радионице могуће је извршити путем сљедећег линка најкасније дан прије одржавања едукације/радионице.

Иначе, едукације и радионице су планиране као дио реализације Акционог плана за родну равноправност Универзитета у Бањој Луци за период 2022-2026. године, а организоване су у оквиру пројекта „Одговорно истраживање и иновације – родна равноправност“ финансираног кроз грант Министарства цивилних послова БиХ.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021