План и програм

Прва година је заједничка за студенте на свим студијским програмима.

На студијском програму Електроенергетика и аутоматика, студенти се опредјељују за један од два смјера приликом уписа треће године:

 

План и програм

Прва година је заједничка за студенте на свим студијским програмима.

На студијском програму Рачунарство и информатика, студенти се опредјељују за један од два смјера приликом уписа треће године:

Стручна пракса

У оквиру овог студијског програма предвиђена је Стручна пракса као изборни предмет у осмом семестру. Стручна пракса се обавља у привредним субјектима са којима Факултет или Универзитет има склопљен уговор о извођењу стручне праксе. Стручна пракса се може обавити и на Факултету у оквиру одобрених научноистраживачких пројекатау којим учествује Факултет, односно, Универзитет, као и кроз активности Међународне организације за размјену студената из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE).

Кроз стручну праксу студенти, између осталог, уче о посебним технологијама, моделима, техникама и организацији рада, развијају способности тимског рада у рјешавању проблема, усавршавају вјештине потребне на радном мјесту и упознају се са методологијом израде пројектне документације.

Особље Студентске службе даје информације о упису, организацији и току студија.

Радно вријеме: понедјељак – петак, 11-14 сати

Телефон (само у току радног времена): +387 51 221 854

Имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Обрасци:

Стручна пракса

Процедура пријаве стручне праксе

Пријавни образац

Сагласност за обављање стручне праксе

Програм рада стручне праксе

Дневник стручне праксе

Извјештај стручног ментора

Завршни извјештај

Данашња свакодневница се може не замислити без електронских и комуникационих система који укључују рачунарски хардвер, кућну електронику, аутоелектронику, медицинске системе, телевизију, фиксну и мобилну телефонију, рачунарске мреже и Интернет. Технологије као што су Интернет ствари (Internet of Things), рачунарство у облаку (Cloud Computing) и обрада на ивици мреже (Edge Computing) захтијевају повезивање широког спектра различитих уређаја брзим мрежама, те прикупљање, чување, пренос и ефикасну обраду великих количина података уз малу потрошњу енергије. Ове технологије су покретачи процеса дигитализације друштва.

Инжењери који заврше студијски програм Електроника и телекомуникације посједују знања и вјештине неопходне за пројектовање и развој интегрисаних кола, сензора, сензорских мрежа,  уграћених рачунарских система, система за пренос података, говора и видеа, система за препознавање говора, аутономних возила, да поменемо само неке. Ова знања и вјештине им омогућавају лако запошљавање у индустријама као што су: информационо-комуникационе технологије, аутомобилска индустрија, финансије и осигурање, биомедицинско инжењерство и тако даље.

Смјер Електроника

На смјеру Електроника студенти стичу знања и вјештине из области опште и рачунарске електронике, индустријских система и мрежа, те телекомуникација. Учећи о електронским компонентама, аналогним и дигиталним електронским колима и системима, микропроцесорским системима, те примјени електронике у енергетским и индустријским системима, студенти се припремају за послове на којима ће бити укључени у развој, пројектовање, реализовање и одржавање електронских склопова, уређаја и система различитих намјена.

Смјер Телекомуникације

На смјеру Телекомуникације студенти стичу знања и вјештине из области телекомуникационих мрежа и система, бежичних комуникација, сензорских мрежа, те електронике. Учећи о аналогним и дигиталним телекомуникацијама, оптичким телекомуникацијама, радиокомуникацијама, дигиталној обради сигнала, акустици, те мултимедији, студенти се припремају за послове на којима ће бити укључени у развој, пројектовање, реализовање и одржавање телекомуникационих уређаја, мрежа и система.

Циљеви студијског програма

 • обезбјеђивање знања и вјештина у областима електронике и телекомуникација,
 • обезбјеђивање основе за даље школовање у сличним дисциплинама,
 • унапређење вјештина у припреми, управљању и надзору пројеката у свим областима електронике и телекомуникација,
 • осигуравање да студенти добију знања и вјештине које су у сагласности са захтјевима тржишта,
 • омогућавање мобилности студената,
 • стицање суштинског разумијевања одређених аспеката инжењеринга,
 • стварање основе за цјеложивотно учење,
 • установљавање националних и међународних партнерстава у имплементацији студијског програма

Компетенције које се стичу завршетком студија

 • фундаментално знање у областима математике, физике, елекротехнике, електронике, телекомуникација и информационих технологија,
 • специјалистичко знање у областима електронике, телекомуникација и обраде сигнала,
 • способност да се изаберу и примјене релевантни методи за рјешавање проблема,
 • способност да се учествује у пројектовању, реализацији и одржавању сложених система,
 • способност да се пројектују и изведу експерименти, интерпретирају резултати и донесу закључци,
 • разумијевање утицаја одређене инжењерске дисциплине на околину и друштво,
 • показивање радне етике, одговорности и поштовање моралних принципа у инжењерском раду,
 • способност говорне и писане комуникације,
 • препознавање и прихватање потребе за континуираним и цјеложивотним учењем

План и програм

Прва година је заједничка за студенте на свим студијским програмима.

На студијском програму Електроника и телекомуникације, студенти се опредјељују за један од два смјера приликом уписа треће године:

Стручна пракса

У оквиру овог студијског програма предвиђена је Стручна пракса као изборни предмет у осмом семестру. Стручна пракса се обавља у привредним субјектима са којима Факултет или Универзитет има склопљен уговор о извођењу стручне праксе. Стручна пракса се може обавити и на Факултету у оквиру одобрених научноистраживачких пројекатау којим учествује Факултет, односно, Универзитет, као и кроз активности Међународне организације за размјену студената из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE).

Кроз стручну праксу студенти, између осталог, уче о посебним технологијама, моделима, техникама и организацији рада, развијају способности тимског рада у рјешавању проблема, усавршавају вјештине потребне на радном мјесту и упознају се са методологијом израде пројектне документације.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021