Студијски програм Рачунарство и информатика

План и програм

Прва година је заједничка за студенте на свим студијским програмима.

На студијском програму Рачунарство и информатика, студенти се опредјељују за један од два смјера приликом уписа треће године:

Стручна пракса

У оквиру овог студијског програма предвиђена је Стручна пракса као изборни предмет у осмом семестру. Стручна пракса се обавља у привредним субјектима са којима Факултет или Универзитет има склопљен уговор о извођењу стручне праксе. Стручна пракса се може обавити и на Факултету у оквиру одобрених научноистраживачких пројекатау којим учествује Факултет, односно, Универзитет, као и кроз активности Међународне организације за размјену студената из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE).

Кроз стручну праксу студенти, између осталог, уче о посебним технологијама, моделима, техникама и организацији рада, развијају способности тимског рада у рјешавању проблема, усавршавају вјештине потребне на радном мјесту и упознају се са методологијом израде пројектне документације.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021