Издавачка дјелатност

Издања објављена на факултету од 2010. године:

Пројектовање индустријских Internet of Things мрежа

Аутор: Г. Гардашевић, М. Симић

Година издања: 2020

Садржај

Дигиталне телекомуникације

Аутор: С. Д. Шајић, Ј. Н. Галић

Година издања: 2019

Садржај

Обновљиви извори - Соларна енергетика

Аутор: Чедомир Зељковић

Година издања: 2018

Садржај

Мултимедијални системи

Аутор: В. Рисојевић

Година издања: 2018

Увод у електронику

Аутор: Т. Пешић-Брђанин, Б. Блануша

Година издања: 2018

Садржај

Електричне машине - Збирка ријешених задатака са студентског такмичења Електријада

Аутор: П. Матић, Ђ. Лекић

Година издања: 2018

Садржај

Пројектовање и експлоатација база података

Аутор: Д. Брђанин, С. Марић, Г. Бањац

Година издања: 2018

Садржај

Сензори и актуатори

Аутор: П. Марић, И. Крчмар

Година издања: 2018

Електрична мјерења

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2017

Анализа и пројектовање CMOS дигиталних интегрисаних кола

Аутор: Б. Л. Докић, П. Петковић

Година издања: 2017

Збирка ријешених задатака са квалификационих испита на ЕТФ-у у Бањој Луци

Аутор:З. Митровић, И. В. Бороја, С. Максимовић

Година издања: 2016

Електричне машине 1

Аутор: П. Матић

Година издања: 2016

Садржај

Основи електротехнике 2

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2016

Основи електротехнике 1

Аутор: А. Аврамовић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2015

Power electronics converters and regulators third edition

Аутор: Б. Л. Докић, Б. Блануша

Година издања: 2015

Увод у телекомуникационе системе и мреже

Аутор:Г. Гардашевић, Н. Малетић

Година издања: 2014

Електронске компоненте

Аутор:Ф. Софтић

Година издања: 2013

Енергетски претварачи у обновљивим изворима

Аутор:Б. Л. Докић, Б. Блануша, Ж. Ивановић

Година издања: 2013

Линеарна интегрисана кола

Аутор: Б. Л. Докић, Т. Пешић-Брђанин

Година издања: 2012

Релационе базе података

Аутор: С. Марић, Д. Брђанин

Година издања: 2012

Садржај

Одломак из књиге

Релационе базе података – Збирка ријешених задатака

Аутор:С. Марић, Д. Брђанин Г. Бањац

Година издања: 2012

Садржај

Одломак из књиге

Линеарна интегрисана кола

Аутор:С. Марић, Д. Брђанин Г. Бањац

Година издања: 2012

Дигитални системи управљања

Аутор:М. Божић, П. Марић

Година издања: 2012

Аналогни филтри

Аутор:З. Бабић

Година издања: 2012

Анализа и обрада континуалних сигнала

Аутор:З. Бабић

Година издања: 2012

Дигитална електроника

Аутор: Б. Л. Докић

Година издања: 2012

Корак у Јава свијет

Аутор: З. Ђурић

Година издања: 2010

Садржај

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021