Студентски сервиси

На Електротехничком факултету у Бањој Луци доступна су три студентска сервиса:

  • Студентска служба online - овај сервис омогућава студентима пријаву и одјаву испита, као и преглед положених испита.
  • eLearning - кроз овај сервис студентима су доступни материјали за учење груписани по предметима, потребни за предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе.
  • DreamSpark- сервис кроз који се студентима врши дистрибуција Microsoft производа.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021