Упис на II циклус

Конкурс за упис студената на други циклус студија у академској 2023/2024. години на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци, отворен је од 19. јуна до 6. октобра 2023. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи биће доступне најкасније до 20. октобра 2023. на веб-страници факултета, а упис примљених кандидата обавиће се у периоду 23-27. октобра 2023. године.

Висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, износи 1500 КМ, у складу са Одлуком Управног одбора Универзитета у Бањој Луци.

Приликом пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

  • извод из матичне књиге рођених;
  • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  • оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
  • увјерење о положеним испитима или додатак дипломи са првог циклуса студија односно основних студија;
  • наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
  • доказ о уплати административних трошкова (70 КМ) кандидати достављају приликом уписа.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021