Упис на II циклус

Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 21.06.2021. године до 22.10.2021. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи биће доступне најкасније до 26.10.2021. године на веб-страници факултета, а упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 27.10.2021. године до 29.10.2021. године.

Услови уписа на студијске програме другог циклуса Електротехничког факултета су:

Завршен студиј І циклуса или основне студије у трајању од најмање 4 године, односно остварен минимум 240 ECTS бодова одговарајућег студијског програма, односно одговарајуће области наука, и додатних услова који су дефинисани одговарајућим студијским програмом у складу са Одлуком о условима уписа на II циклус студија Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци (https://bit.ly/2SkX1rc)

Пријемни испит се неће одржавати. Рангирање и избор кандидата за упис на други циклус студија вршиће се на основу резултата постигнутих на првом циклусу студија.

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

(1)          извод из матичне књиге рођених;

(2)          увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3)          оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;

(4)          увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;

(5)          наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);

(6)          доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати не требају уплаћивати накнаду, док се не заврши комплетна процедура пријаве, о чему ће бити благовремено обавијештени).

Текст Конкурса за упис за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија

у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама можете прочитати на: https://bit.ly/3gdRWss

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021