Рачунарство и информатика

Студијски програм Рачунарство и информатика

Звање које се стиче

Завршетком другог циклуса студија студент стиче звање мастер електротехнике - 300 ECTS - Рачунарство и информатика.

Услови за упис на студијски програм

На студијски програм II циклуса се могу уписати кандидати коју су на првом циклусу студија на Електротехничком или неком другом сродном факултету одговарајућег студијског програма стекли најмање 240 ECTS бодова. Додатно, кандидат треба да има:

 

  1. минимално 150 ECTS бодова из научних поља Електротехника, електроника и информационо инжењерство и Рачунарске и информационе науке;
  2. минимално 12 ECTS бодова из математике, чији садржај одговара обавезним предметима из математике на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци;
  3. минимално 18 ECTS бодова из области програмирања и програмских језика;
  4. минимално 6 ECTS бодова из области објектно-оријентисаног програмирања;
  5. минимално 6 ECTS бодова из области архитектуре рачунара;
  6. минимално 6 ECTS бодова из области база података;
  7. минимално 6 ECTS бодова из области рачунарских или телекомуникацаионих мрежа;
  8. минимално 6 ECTS бодова из области оперативних система.

План и програм

Наставни план и програм студијских програма другог циклуса студија

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021