Студијски програм Електроенергетика и аутоматика

План и програм

Прва година је заједничка за студенте на свим студијским програмима.

На студијском програму Електроенергетика и аутоматика, студенти се опредјељују за један од два смјера приликом уписа треће године:

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021