Инструкције за уплате - 1. циклус

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Жиро рачун: 555-000-06053684-82 Нова банка 

                    551-001-00009070-76 Уникредит банка        

                    552-002-18458284-85 Адико банка      

                    571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

                

Пријемни испит

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: пријемни испит

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 70.00 KM

Школарина - суфинансирајући студенти

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: школарина

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

Износ: 440.00 КМ 

Школарина - самофинансирајући студенти

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: школарина

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

Износ: 2000.00 KM (плаћање се може вршити у двије једнаке рате)

Упис семестра

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: упис семестра

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 42.00 КМ

Уписни материjал (Само за студенте који први пут уписују први циклус студија)

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: уписни материјал

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 20.00 КМ

Полагање испита

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: полагање испита

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 20.00 KM

Наставни план и програм

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: наставни план и програм

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 30.00 KM

Обнова године

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: oбнова године

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: Зависно од броја положених испита

Штампање дипломе

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: штампање дипломе

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

Износ: 100.00 КМ

Дупликат индекса

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: дупликат индекса

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 25.00 KM

Препис оцјена (увјерење)

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: Препис оцјена (увјерење)

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 30.00 KM

Испис

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: испис

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000000

Износ: 100.00 KM

Уплата за препис и признавање испита на други студијски програм Универзитета у Бањој Луци

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: препис и признавање испита

Врста прихода: 722539

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број:0000000000

Износ: 50.00 KM

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021