Предавање "Употреба диференцијалних релеја у заштити надземних водова"

Катедра за електроенергетику нашег факултета и IEEE PELS/IAS/IE подружница за Босну и Херцеговину организују позивно предавање "Употреба диференцијалних релеја у заштити надземних водова".

Предавач је проф. др Зоран Стојановић са Електротехничког факултета у Београду.

Предавање ће се одржати on-line, на платформи Google Meet, у четвртак, 1. априла 2021. године са почетком у 13 часова.

Сажетак – Тема предавања биће подужна диференцијална заштита водова. До недавно основна заштита надземних водова је била дистантна, обзиром да једино она обезбјеђује селективност у петљастим, вишестрано напајаним мрежама. Диференцијална заштита, као најосетљивија и најбржа заштита, била је ограничена на кратке водове због потребе за телекомуникационим повезивањем релеја на крајевима вода. Употребом OPGW ужади дужина водова престаје да буде ограничавајући фактор за примјену подужне диференцијалне заштите на надземним водовима. Употреба диференцијалне заштите уноси и неке недостатке ове заштите као што су утицај засићења струјних трансформатора, смањена осјетљивост због ограничене струје квара услед велике прелазне отпорности на мјесту квара или због ограничене струје земљоспоја у средњенапонским мрежама. Реномирани свјетски произвођачи заштитних уређаја нуде различита рјешења поменутих проблема, што ће посебно бити разматрано и анализирано у оквиру предавања. Анализа рада диференцијалних релеја у заштити надземних водова није намјењена само експертима у области релејне заштите, већ и осталим инжењерима електротехнике.

Језик предавања је српски/енглески, а додатне информације су доступне на линку IEEE-a: https://meetings.vtools.ieee.org/m/267179.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021