Прелиминарне ранг листе кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2024/2025 години

У прилогу су прелиминарне ранг листе кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2024/2025 години.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021