Јавни конкурси за размјену академског и административног особља

Расписана су три нова конкурса за Еразмус+ размјену академског и административног особља Универзитета у Бањој Луци. 
 
1. Јавни позив за Еразмус+ размјену особља - Универзитет Адијаман - https://unibl.org/sr/vesti/2024/05/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-osoblja-univerzitet-adijaman.
2. Јавни позив за Еразмус+ размјену особља - Варшавски универзитет животних наука - https://unibl.org/sr/vesti/2024/05/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-osoblja-varsavski-univerzitet-zivotnih-nauka.
3. Јавни позив за размјену административног особља - Политехнички универзитет у Бежи - https://unibl.org/sr/vesti/2024/05/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-administrativnog-osoblja-politehnicki-institut-u-bezi.
 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021