Радионица и презентација Смјерница за превенцију сексуалног узнемиравања и родно заснованог насиља на Универзитету у Бањој Луци

У понедељак, 20. 5. 2024. године, у 8:00 часова у сали 1110 на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци одржаће се презентација Смјерница за превенцију сексуалног узнемиравања и родно заснованог насиља на Универзитету у Бањој Луци. Презентација Смјерница и радионица намијењене су студентима/кињама за препознавање различитих облика сексуалног узнемиравања и родно заснованог насиља, те које кораке могу да примијене у случају да су изложени/е сексуалном узнемиравању. Активности се спроводе у оквиру реализације Акционог плана за родну равноправност УНИБЛ, а представљање Смјерница одржаће проф. др Далибор Кесић и доц. др Бојан Влашки, док ће проф. др Ивана Зечевић и доц. др Далибор Савић одржати радионицу. 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021