Позив за финансирање младих докторанада

Универзитет у Љубљани објавио је позив за финансирање школовања за преко 100 младих истраживача на докторским студијама. Више информација налази се на https://www.unibl.org/sr/vesti/2024/03/poziv-za-finansiranje-mladih-doktoranada

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021