Seventh International Balkan Conference on Communications and Networking – BalkanCom 2024 "AI-Enabled Fluid Connectivity" Љубљана, Словенија

У периоду од 3-6. јуна 2024.г. у Љубљани ће се одржати међународна конференција са IEEE спонзорством -  BalkanCom 2024, Seventh International Balkan Conference on Communications and Networking. Тема овогодишње конференције је "AI-Enabled Fluid Connectivity". У оквиру конференције су планирана предавања по позиву реномираних предавача из тематских области конференције.

Такође, у оквиру студентске секције се пружа могућност студентима сва три циклуса студија да презентују своје радове. Више информација се може наћи на линку : https://www.balkancom.info/2024/     

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021