Kонкурси за размјену студената

На сајту Универзитета су објављени конкурси за размјену студената у зимском семестру академске 2024/25. године: Јавни позив за Еразмус+ размјену студената: https://unibl.org/sr/vesti/2024/03/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata и Јавни позив за Еразмус+ размјену студената – UNIADRION мрежа: https://unibl.org/sr/vesti/2024/03/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata-uniadrion-mreza.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021