Јавни позив за Еразмус+ размјену академског особља

На сајту Универзитета објављен је јавни позив за Еразмус+ размјену академског особља на Универзитету Радбауд, Холандија.
Конкурс је доступан на адреси - https://www.unibl.org/sr/vesti/2024/03/erazmus-stipendije-za-razmjenu-akademskog-osoblja-univerzitet-radbaud

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021