Инструкције за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2023-2024 - II уписни рок

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 11.09.2023. ДО 15.09.2023. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у ак. 2023/2024. години дужни су при упису приложити сљедеће:

1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА
2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm ( изглед фотографије као за лична документа)

Жирo рaчуни:
555-000-06053684-82 Нова банка a.д. Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка а.д. Бања Лука
552-002-18458284-85 Адико банка  а.д. Бања Лука
571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
Сврха уплате: Уписни материјал
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2023/24. године

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
Сврха уплате: Упис зимског семестра ак. 2023/24. године
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ – 2.000,00 KM

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
Сврха уплате: Школарина-самофинансирање ( Плаћање се може вршити у двије једнаке рате)
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000222
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021