Предавање „Примена програмског пакета Mathcad за решавање типичних инжeњерских проблема у електромоторним погонима”, ДРУГИ ДИО

Катедра за електроенергетику Електротехничког факултета у Бањој Луци и IEEE PELS/IAS/IE подружница за Босну и Херцеговину организују предавање „Примена програмског пакета Mathcad за решавање типичних инжeњерских проблема у електромоторним погонима”, ДРУГИ ДИО.

Предавач је мр Јован Радаковић, руководилац развоја компаније „Север”, Суботица у периоду 1998-2009, и професор у пензији Више електротехничке школе у Суботици.

Предавање ће се одржати 11.5.2023. године са почетком у 12:15 часова у Свечаној сали у деканату Електротехничког факултета.

Сажетак – У излагању ће се обрадити примена програмског пакета Матхцад за решавање сложенијих инжењерских проблема у електромоторним погонима: покретање и заустајање погона са замајцем, покретање мотора са различитим карактеристикама оптерећења, покретање погона електричних лифтова, избор мотора и фреквенциског регулатора за погон лифтова са генераторским кочењем. Оптимизација параметара PI регулатора у електромоторним погонима, IR компензација у фреквенцијским претварачима за различите погоне и карактеристике оптерећења, одређивање дозвољеног броја узастопних укључења мотора при покретању из топлог и хладног стања.

Језик предавања је српски, а додатне информације су доступне на линку IEEE-a: https://events.vtools.ieee.org/m/359287.

Биографија предавача – Јован Радаковић дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду 1977, а магистрирао на Електротехничком факултету у Београду 1984. год. У периоду 1979-2009. радио је у фабрици „Север”, Суботица, на пословима примене и развоја електромоторних погона у земљи и иностранству. Осим на руководећим пословима везано за развој електромоторних погона у компанији „Север”, г. Радаковић је радио и као предавач на Факултету техничких наука у Новом Саду, те Вишој електротехничкој школи у Суботици, гдје је био ментор више од 120 дипломских радова. У периоду 2009-2018. радио је у Електродистрибуцији „Суботица”, а од почетка 2019. године је пензионер.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021