Јавни позив за ЕРАЗМУС+ размјену студената

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену студената.
Информације о конкурсу су доступне на сљедећој адреси: https://unibl.org/sr/vesti/2022/11/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021