Инструкције за упис у прву годину I циклуса студија ак. 2022/23 - II уписни рок

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 12.09.2022. ДО 16.09.2022. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у  ак. 2022/2023. години дужни су при упису приложити сљедеће:

  1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА  

  2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

  3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

555-000-06053684-82 Нова банка  а.д. Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка а.д  Бања Лука

552-002-18458284-85 Аддико банка   а.д.    Бања Лука

571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: Уписни материјал

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2022/23. године

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

555-000-06053684-82 Нова банка  а.д. Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка а.д  Бања Лука

552-002-18458284-85 Аддико банка   а.д.    Бања Лука 

571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2022/23. године

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ – 2000.00KM

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања         

 555-000-06053684-82 Нова банка  а.д. Бања Лука

 551-001-00009070-76 Уникредит банка а.д  Бања Лука

 552-002-18458284-85 Аддико банка   а.д.    Бања Лука 

 571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

 

Сврха уплате: Школарина-самофинансирање ( Плаћање се може вршити у двије једнаке рате)

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

КАНДИДАТ  КОЈИ  НЕ  ОБАВИ  УПИС  У  РОКУ  ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 12.09.2022. до 16.09.2022. године, ГУБИ  ТО  ПРАВО!

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021