Инструкције за упис у прву годину I циклуса студија ак. 2022/23

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – I  УПИСНИ РОК  2022/2023

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 04.07.2022. ДО 8.07.2022. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у  ак. 2022/2023. години дужни су при упису приложити сљедеће:

  1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА  (Медицински специјалистички центар Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука /IV павиљон Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци)

  2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

  3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

 

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Аддико банка      

571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: Уписни материјал

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

    4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2022/23. године

 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

         

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

             

Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2022/23. године

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

 

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ – 2000.00KM

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања
             

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Аддико банка      

571-010-00002781-63 Банка Поштанска штедионица а.д. Бања Лука

 

Сврха уплате: Школарина-самофинансирање ( Плаћање се може вршити у двије једнаке рате)

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

КАНДИДАТ  КОЈИ  НЕ  ОБАВИ  УПИС  У  РОКУ  ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 04.07.2022. до 08.07.2022. године, ГУБИ  ТО  ПРАВО!

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021