ОБАВЈЕШТЕЊЕ - III УПИСНИ РОК

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

за упис кандидата у прву годину првог циклуса студија у академској  2021/2022. години

- III уписни  рок -

 

Назив студијског програма

Буџет

Самофинансирање

Страни држављани

Рачунарство и информатика

0

18

2

Електроника и телекомуникације

0

-

2

Електроенергетика и аутоматика

27

-

2

Пријављивање кандидата почиње 24.09.2021. године, а завршава 29.09.2021. године

Полагање пријемног испита организоваће се 30.09.2021. године у 09:00 часова.


Објављивање резултата конкурса је 30.09.2021.године.   

Упис примљених кандидата вршиће се 01.10.2021. године.

Кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

(1) Извод из матичне књиге рођених;

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал  диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,

(4) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплата: 70 КМ).

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021