Потписан споразум о сарадњи са Институтом RT-RK

Институт RT-RK и наш факултет потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи. На овај начин ће се и у наредном периоду остваривати значајна сарадња са Институтом RT-RK у виду подстицаја и унапређења научноистраживачког рада и пројеката у индустрији.

 

                                                    

 

                          

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021