Инструкције за упис у прву годину I циклуса студија ак. 2021/22 - II уписни рок

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 13.09.2021. ДО 17.09.2021. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

 

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у ак. 2021/2022. години дужни су при упису приложити сљедеће:

 

  1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА

 

  1. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

 

  1. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

 

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: Уписни материјал

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

  1. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2021/22. године

 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

                   

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2021/22. године

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ – 2000.00KM

 Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

                   

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Сврха уплате: Школарина-самофинансирање ( Плаћање се може вршити у двије једнаке рате)

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

КАНДИДАТ  КОЈИ  НЕ  ОБАВИ  УПИС  У  РОКУ  ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 13.09.2021. до 17.09.2021. године, ГУБИ  ТО  ПРАВО!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021