Оглас за посао компаније Bravo Systems

Компанија Bravo Systems нуди прилику за посао на позицији Senior Data Analyst. Више детаља о условима и начину пријаве на: https://bravosystems.com/data-analyst/

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021