Позивају се студенти који су 8. и 9. јула извршили упис, да се јаве у студентску службу ради преузимања индекса и уговора о студирању, у времену од 11 до 14 часова.

Позивају се студенти који су 6. и 7. јула извршили упис да се јаве у студентску службу ради преузимања индекса и уговора о студирању, у времену од 11 до 14 часова.

Позивају се студенти који су у понедјељак, 5. јула, извршили упис да се јаве у студентску службу ради преузимања индекса и уговора о студирању, у времену од 11 до 14 часова.

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 05.07. ДО 09.07.2021. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

 

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у  ак. 2021/2022. години дужни су при упису приложити сљедеће:

 

  1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА

( Издато од стране  Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - Булевар  војводе Петра Бојовића 1А, Бања  Лука, IV павиљон  Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци  

или 

од стране ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА  Бања Лuка – Едукативни центар породичне медицине – објекат Поликлинике, улица Симе Матавуља бб Бања Лука)

 

  1. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

 

  1. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

 

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

Сврха уплате: Уписни материјал

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

  1.  УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2021/22. године

 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

                   

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2021/22. године

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ - 2000.00 КМ

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Сврха уплате: Школарина-самофинансирање ( Плаћање се може вршити у двије једнаке рате)

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

 

СТУДЕНТИ ПРИЛИКОМ УПИСА ПОТПИСУЈУ УГОВОР О СТУДИРАЊУ.

У прилогу се налази примјер уговора о студирању за студенте који се финансирају из буџета, као и за самофинансирајуће студенте.

 

КАНДИДАТ  КОЈИ  НЕ  ОБАВИ  УПИС  У  РОКУ  ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 05.07.2021. до 09.07.2021. године, ГУБИ  ПРАВО  УПИСА !

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021