На сајту Универзитета су објављени конкурси за размјену студената у зимском семестру академске 2024/25. године: Јавни позив за Еразмус+ размјену студената: https://unibl.org/sr/vesti/2024/03/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata и Јавни позив за Еразмус+ размјену студената – UNIADRION мрежа: https://unibl.org/sr/vesti/2024/03/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata-uniadrion-mreza.

На сајту Универзитета објављен је јавни позив за Еразмус+ размјену студената.
Конкурс је доступан на адреси - https://unibl.org/sr/vesti/2023/10/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata
На сајту Универзитета објављен је Еразмус+ конкурс за размјену студената на Универзитету у Крагујевцу. 
 
На сајту Универзитета расписан је јавни позив за Еразмус+ размјену студената на Универзитету у Кадизу.
На сајту Универзитета у Бањој Луци објављени су Еразмус+ конкурси за размјену академског и административног особља.
 
Линкови ка конкурсима:
На сајту Универзитета објављена су 3 конкурса за Еразмус+ размјену студената и особља:
1. Јавни позив за Еразмус+ размјену студената - https://unibl.org/sr/vesti/2023/02/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata
2. Јавни позив за Еразмус+ размјену студената – UNIADRION мрежа - https://unibl.org/sr/vesti/2023/02/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-studenata-uniadrion-mreza
3. Јавни позив за Еразмус+ размјену академског особља – Универзитет Радбауд - https://unibl.org/sr/vesti/2023/02/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-akademskog-osoblja-univerzitet-radbaud
У оквиру Еразмус+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену студената на Универзитету у Нишу - Србија. Доступна је једна стипендија за студенте првог или другог циклуса студија која мора да се реализује у љетном семестру академске 2022/23. године.

На сајту Универзитета је објављен јавни позив за Еразмус+ размјену академског особља – UNIADRION мрежа - https://www.unibl.org/sr/vesti/2023/03/javni-poziv-za-erazmus-razmjenu-akademskog-osoblja-uniadrion-mreza

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021