Међународна мобилност

Међународна размјена студената

Електротехнички факултет учествује у програмима за међународну размјену студената као што је Еразмус+ , али и пројекти билатералне сарадње  који омогућавају размјену студената са партнерима из програмских земаља. Путем ових програма студентима се пружа прилика да одређени период студирају у партнерским високообразовним институцијама у иностранству по свом избору. По повратку у матичну институцију школовања студентима ће се признати резултати и постигнућа остварена у иностранству: период размјене, положени испити, остварени ECTS бодови и оцјене које је студент остварио у току размјене.

Стручна пракса

Стручна пракса, предвиђена наставним планом и програмом Електротехничког факултета, се такође може обавити кроз Еразмус+ програм, као и кроз активности Међународне организације за размјену студената из области техничких наука за обављање стручне праксе IAESTE

Позиви за пријаве

Ако желите да учествујете у програмима међународне мобилности, неопходно је да се пријавите на одговарајући позив за размјену. Позиви за учешће у разним програмима размјене се обично објављују једном годишње. Тренутно отворене позиве можете пронаћи овде

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021