Мултимедијалне телекомуникације

Назив предмета Мултимедијалне телекомуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2348 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи темељна знања у области мултимедијалних телекомуникација и протокола. (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из телекомуникација на каснијим годинама студија. (3) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања и реализације мултимедијалних телекомуникација и одговарајућих протокола.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) примјењују стечена тeоријска и практична знања у анализи и моделовању мултимедијалних телекомуникација, (2) наведу и опишу мултимедијалне и корисничке захтјеве и мултимедијалне системе, (3) наведу и опишу различите мултимедијалне протоколе, (4) примјене методе дигиталне обраде сигнала за анализу, обраду и пренос мултимедијалних информација, (5) користе стечена знања и вјештине за пројектовање и реализацију савремених мултимедијалних телекомуникација.
Садржај предмета:
Мултимедијални комуникациони модели. Мултимедијални кориснички и мрежни захтјеви. Мултимедијални терминали. Технологије мултимедијалног умрежавања. Дистрибуирани мултимедијални системи. Multicasting. Преглед основних карактеристика IP-базираних мултимедијалних комуникација. Протоколи за опис медија (SAP, SDP), Internet Media Guides (IMG), media streaming (RTSP), Session Initiation Protocol (SIP). Концепти пројектовања и архитектуре протокола. Примјери протокола за реализацију специфичних апликација (SIP- базиране услуге, мултимедијалне услуге и др.).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, пројектни задатак
Литература:
 1. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, Introduction to Multimedia Communications: Applications, Middleware, Networking, John Wiley & Sons, 2006
 2. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, Multimedia Communications Systems: Techniques, Standards and Networks, Prentice-Hall, 2002
 3. K. R. Rao, Z. S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, Wireless Multimedia Communications: Convergence, DSP, QoS Security, CRC Press, 2008
 4. Colin Perkins, RTP: Audio and Video for the Internet, Addison-Wesley, 2003
 5. Margherita Pagani, Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, Second Edition, Idea Group Inc (IGI), 2008
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 20
Активност на настави 5 Колоквијум 30 Пројекат 30
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Гордана Гардашевић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021