Теорија информација са кодовањем

Назив предмета Теорија информација са кодовањем
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2340 Обавезан VIII 2+2+1 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студенте упозна са основама теорије информација. (2) Да студентима дâ добру теоријску подлогу из компресије података, телекомуникационог канала и заштитног кодовања (3) Да студентима укаже на значај прве и друге Шенонове теореме, као и ограничења која исте постављају.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса студенти ће бити у стању да: (1) Одреде ентропију извора информација са дискретним алфабетом без меморије. (2) Одреде ентропију језика као извора информација са меморијом. (3) Конструишу компактне статистичке кодове. (4) Одреде ефикасност основних алгоритама компресије података. (5) Прорачунају капацитет основних модела телекомуникационих канала без меморије. (6) Изврше декодовање конволуционих кодова Витербијевим алгоритмом.
Садржај предмета:
Ентропија. Марковљеви извори. Дискретни и континуални извори информација. Статистичко кодовање. Оптимални префиксни код (Хафманов код). Аритметичко кодовање. Универзални кодови. Лемпел-Зивови алгоритми. Модели дискретног канала и капацитет канала. Основни елементи заштитног кодовања. Теорема о каналном кодовању. Конволуциони кодови и алгоритми за њихово декодовање.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вјежбе
Литература:
 1. Г. Лукатела, Статистичка теорија телекомуникација и теорија информација, Електротехнички факултет у Београду, Београд, 1974.
 2. T. M. Cover, J. A. Thomas, Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1991.
 3. H. Hsu, Analog and Digital Communications, Schaum’s Outlines, New York, USA, 2003.
 4. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, Академска мисао, Београд, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијум 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Војин Шенк
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021