Акустика и аудио техника

Назив предмета Акустика и аудио техника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2337 Изборни VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Акустика и аудио техника имају бројне примјене у разним областима (умjетност, медицина, бука, машинство, грађевина), а најпозванији за ову област су инжењери електротехнике. (1) Описати природу звука и презентовати основе теорије настајања звука и пропагације звучних таласа. (2) Објаснити шта и како човjек чује, како разликује ниво и фреквенцијски садржај звука и како опажа правац у ком се налази извор звука. (3) Објаснити како на пренос и перцепцију звука утичу затворени простори као што су собе и концертне дворане. (4) Представити аудио-сигнале (говор, музика и бука) и аудио-технику за снимање и репродукцију, анализу и обраду, као и пренос аудио-сигнала. (5) Објаснити електро-акустичко-механичке аналогије.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса студенти ће бити у стању да: (1) Опишу како настају и како се простиру звучни таласи. (2) Наведу шта човjек чује и како звук утиче на човjека, како се снима, преноси и репродукује. (3) Опишу разлике у понашању звука у отвореном и затвореном простору. (4) Оцијене акустички амбијент (у погледу разумљивости говора, квалитета музике, нивоа буке), да изаберу и поставе аудио-технику за снимање говора, музике и буке. (5) Одреде вријеме реверберације просторије на основу снимљеног импулсног одзива. (6) Одреде основну фреквенцију и формантне учестаности говорног сигнала.
Садржај предмета:
Физичке карактеристике звука. Перцепција звука и утицај на човјека (чујно подручје, децибели и фони, бинаурална локализација, ефекат маскирања). Аудио сигнали (говор, музика и бука). Акустика просторија. Електро-акустичко-механичке аналогије. Микрофони, звучници и слушалице (принципи рада и карактеристике). Микрофонски и звучнички системи за висококвалитетну репродукцију. Снимање говорног и музичког програма. Дигиталне технике снимања и репродукције звука (магнетно и оптичко снимање, CD, DVD, Blu Ray, MP3).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вјежбе, индивидуални пројектни задаци.
Литература:
 1. Петар Правица и Драган Дринчић, Електроакустика, ВЕТШ Београд, 2006.
 2. Миомир Мијић, Аудио системи, Академска мисао, Београд, 2011.
 3. Драган Дринчић, Петар Правица, Акустика – Збирка решених задатака, ВШЕРСС, Београд, 2011.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 30 Завршни испит 30
Активност на настави 5 Колоквијум 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Владо Делић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021