Телекомуникациони системи

Назив предмета Пројектовање електронских уређаја
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2319 Обавезан V 2+1+1 5
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи темељна знања у области телекомуникационих система. (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из телекомуникација на каснијим годинама студија. (3) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања савремених телекомуникационих система.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) примјењују стечена тeоријска и практична знања у анализи и моделовању телекомуникационих система, (2) наведу и опишу различите системе преноса и њихове параметре, (3) наведу и опишу телекомуникационе стандарде, протоколе и услуге у савременим телекомуникационим системима, (4) објасне рад телекомуникационих компонената и уређаја, (5) користе стечена знања и вјештине за пројектовање савремених телекомуникационих система.
Садржај предмета:
Модели за анализу телекомуникационих система. Принципи и технике мултиплексирања и демултиплексирања сигнала у преносу. Модели и параметри водова за пренос. Кабловски системи преноса. Карактеристике водова за пренос (ваздушни, симетрични, коаксијални). Синхрони дигитални хијерархијски (SDH) системи преноса. Примјена кодовања у системима за пренос сигнала; намјена кодовања, линеарни, нелинеарни и вишенивовски линијски кодови. Системи за пренос података. Увод у радио-дифузне и сателитске системе. Телекомуникациони стандарди и протоколи. Телекомуникационе услуге. Телекомуникациони терминали.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, пројектни задатак
Литература:
 1. Слободан Лазовић, Владанка Аћимовић-Распоповић, Горан Марковић, Основи телекомуникационих система, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2005
 2. М. Јевтовић, Б. Јаначковић, Г. Гардашевић, Телекомуникационе мреже и преносни системи – Збирка задатака, 2001
 3. Lillian Goleniewski, Kitty Wilson Jarrett, Telecommunications Essentials, Second Edition: The Complete Global Source, Addison Wesley Professional, 2006
 4. Nihal Kularatna, Dileeka Dias, Essentials of Modern Telecommunications Systems, Artech House Publishers, 2004-2005
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијуми 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Гордана Гардашевић
 • м:тел стручна пракса 2022. [11.05.2022]

  Компанија м:тел позива студенте да се пријаве на програм праксе коју успјешно реализује годинама уназад. м:тел успјешно наставља да окупља студенте на пракси, а...

 • Посјета компанији РТ-РК [11.05.2022]

  Институт РТ-РК позива све заинтересоване студенте да посјете ову компанију у петак, 13. маја с почетком у 12 часова, те на тај начин да искористе прилику да боље...

 • Љетна школа IEEE-SPS/EURASIP Summer School 2022 [10.05.2022]

  У периоду од 5-9. септембра 2022.г. у Бања Луци ће се одржати  IEEE - SPS/EURASIP Summer School 2022 on "Data and Graph Driven Learning for...

 • Радионица „Улазак у свијет микроконтролера“ [06.05.2022]

  Институт РТ-РК организује радионицу под називом  „Улазак у свијет микроконтролера“ за студенте прве године нашег факултета. Радионица ће се одржати у...

 • Дан отворених врата Институтa РТ-РК [04.05.2022]

  Институт РТ-РК организује Дан отворених врата који ће се одржати 12. 5. са почетком у 11 часова на нашем факултету. Том приликом позивају се сви...

 • Конкурс компаније JSGuru [29.04.2022]

  Компанија JSGuru нуди отворену позицију (Junior/Mid-level Node.js developer) за студенте завршних година. Услови конкурса су: - минимум годину дана...

 • Конкурс за стручну праксу компаније Elephant Solutions [28.04.2022]

  Компанија Elephant Solutions из Бијељине отвара конкурс за стипендирану стручну праксу поводом реализације пројекта за наш факултет.Период трајања...

 • Отворене пријаве за овогодишњи VIRAL hackathon [26.04.2022]

  У периоду од 12-14. маја одржаће се VIRAL hackathon на ком могу да учествују и наши студенти. У наставку слиједи саопштење организатора поводом...

 • [TECH+ FPGA] Студентско такмичење у области хардвера [21.04.2022]

  Компанија Elsys Eastern Europe организује TECH+ FPGA студентско такмичење на ком прилику за учешће имају и наши студенти. У наставку слиједи...

 • Потписан споразум о сарадњи са компанијом JSGuru [18.04.2022]

  Данас је наш факултет потписао споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом JSGuru. Том приликом ова компанија је нашем факултету уручила...

УНИБЛ

Актуелно

МАЈ
2022
  Обавјештење

Препоруке Института за јавно здравство РС за одржавање наставе у академској 2021/22. години можете пронаћи овдје

Актуелно

МАЈ
2022

Припремна настава

Припремна наставе из математике на Електротехничком факултету ће и ове године бити организована онлајн. Кандидати који желе да похађају припремну наставу треба да креирају налог на e-learning систему ( https://el.etfbl.net ) и потом пријаве на курс Припремна настава 2022 (детаљно упутство овдје). Пријављивање је у току.

Актуелно

МАЈ
2022
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021