Системи за дигиталну обраду сигнала

Назив предмета Системи за дигиталну обраду сигнала
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2289 Обавезан VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Зденка Бабић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознавање са архитектуром процесора за дигиталну обраду сигнала (DSP) и интерфејса за дигитални аудио/видео. (2) Разумијевање програмских алата за програмирање процесора за дигиталну обраду сигнала. (3) Овладавање основним програмским алатима за реализацију алгоритама за дигиталну обраду сигнала на DSP-у.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти треба да: (1) Имају теоријска знања из архитектуре савремених процесора за дигиталну обраду сигнала; (2) Знају да објасне основне карактеристике интерфејса за дигитални аудио/видео и начине њиховог повезивања са DSP процесорима; (3) Могу самостално да реализујu алгоритам за дигиталну обраду сигнала на хардверској платформи са процесором за дигиталну обраду сигнала; (4) Способни су да специфицирају реалне проблеме из праксе гдје примјена процесора за дигиталну обраду сигнала представља рјешење и (5) Способни су да одаберу одговарајуће окружење за рјешавање проблема из дигиталне обраде сигнала.
Садржај предмета:
Архитектуре процесора за дигиталну обраду сигнала (DSP). Организација меморије, архитектуре сабирница, арбитрација. Аналогни и дигитални улази и излази. Начини адресирања, петље, гранање, проточност, прекиди. Инструкцијски скуп и формати података. Програмски језици и развојни алати за рад са дигиталним процесорима сигнала. Програмирање дигиталних процесора сигнала. Паралелизам и оптимизација кода. Утицај коначне дужине ријечи. Намјенски процесори за обраду аудио сигнала. Реализације и повезивање вишепроцесорских система за дигиталну обраду сигнала. Интерфејси за дигитални аудио и видео: S/PDIF, HDMI, FireWire. Реализација алгоритама за обраду дигиталних сигнала на DSP-у (конволуција у реалном времену, FIR, IIR и адаптивно филтрирање аудиа, слике и видеа, FFT, идентификација говорника, препознавање узорака, детекцијa и праћење покрета у видеу и сл.).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Phil Lapsley, Jeff Bier, Amit Shohan, Edward A. Lee, DSP Processor Fundamentals Architectures and Features, IEEE Press, 1997.
  2. Дејан Марковић, Robert W. Brodersen, DSP Arhitecture Essentials, Springer 2012.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 30 Лабораторијске вјежбе 20 Завршни испит 30
Домаћи задатак 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић, проф. др Бранко Блануша

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021