Програмски језици II

Назив предмета Програмски језици II
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2246 Обавезан IV 3+1+2 7
Наставници проф. др Зоран Ђурић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са напредним концептима објектно-оријентисаног програмирања, као и концептима конкурентног и догађајима вођеног програмирања. Упознавање студената са елементима програмирања објектно-оријентисаних вишенитних апликација, апликација са графичким корисничким интерфејсом и интернационализацијом. Упознавање студената са елементима програмирања апликација које раде са графиком и звуком.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: примјењује напредне концепате ОО програмирања, основне концепата конкурентног и догађајима вођеног програмирања, да развија објектно-оријентисане, вишенитне апликације, апликације са графичким корисничким интерфејсом, као и да развија апликација које раде са графиком и звуком.
Садржај предмета:
Међу теме које се обрађују спадају: Јава платформа, увод у програмски језик Јава, основне идеје и концепти, основе програмског језика Јава, класе и објекти, интерфејси, пакети, контрола приступа, контрола тока, изузеци, основне Јава класе, улазно-излазни подсистем, серијализација, увод у конкурентно програмирање, генерички типови, колекције, графички кориснички интерфејс, AWT, Swing, Јава аплети, Јава Web Start, компоненте (зрна) Јаве, интернационализација, локализација, 2D Graphics, Sound.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци
Литература:
  1. Зоран Ђурић, Корак у Јава свијет
  2. B. Eckel, Thinking in Java
  3. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (25 бодова): први (10 бодова), други (15 бодова)
Пројектни задатак (25 бодова)
Завршни испит (50 бодова)
Колоквијуми 25 Пројектни задатак 25 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић

 

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021