О Факултету

Електротехнички факултет у Бањалуци се развио из Електротехничког одсјека Техничког факултета у Бањалуци, основаног 1962. године. Крајем седамдесетих година, и почетком осамдесетих, нарасле су потребе за инжењерима електротехнике и за одвајањем Електротехничког одсјека у посебан факултет. Збор радника Елекротехничког одсјека Техничког факултета донио је дана 12.02.1975. године Одлуку о издвајању Одсјека из састава Техничког факултета. Скупштина тадашње СР Босне и Херцеговине дала је сагласност на Одлуку о издвајању, дана 28.03.1975. године. 

Као датум оснивања Електротехничког факултета у Бањалуци узима се 24.11.1962. године, дан када је Народни одбор среза Бањалука донио Одлуку о оснивању Техничког факултета са Одсјеком за електротехнику. Сљедеће године је почео са радом и Технолошки Одсјек. Те школске 1962/63. године уписано је 113 студената од којих је 48 дипломирало. Касније се повећао број уписаних студената, тако да се годишње, у просјеку , уписивало око 200 студената. 

У току рада Електротехничког факултета, наставни планови и програми су се мијењали и прилагођавали насталим потребама привреде и достигнућима у науци. Развој наставног процеса одвијао се на два одсјека: Одсјек за електронику и комуникације и Одсјек за рачунарску технику и аутоматику. Од школске 1994/95. године почео је са радом и Одсјек за електроенергетику. Студије на Електротехничком факултету су организоване по моделу европског преноса бодова (ECTS) и одвијају се на 3 циклуса.

Студијски програми I и II циклуса су:

  • Рачунарство и информатика
  • Електроника и телекомуникације
  • Електроенергетски и индустријски системи

Студијски програм III циклуса је:

  • Информационо - комуникационе технологије 

У периоду од оснивања до данас број уписаних студената је варирао од 120 до 550. У протеклој години дипломирала су 64 студента, док је укупно до сада дипломирало преко 2000 студената.

Наставни процес изводи преко 40 наставника и сарадника који су у сталном радном односу на универзитету у Бањој Луци и већи број наставника са Електротехничког факултета у Источном Сарајеву, Електротехничког факултета у Београду, Факултета техничких наука у Новом Саду, Електронског факултета у Нишу, Факултета за рачунарство и информатику у Љубљани, Универзитета у Падерборну и Малардален универзитета, као и других факултета и универзитета.

УНИБЛ

Актуелно

ЈУЛ
2024
  Одбране завршних радова

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021