Упис љетног семестра у академској 2020/2021. години

Упис љетног семестра за студенте прве године првог циклуса студија почиње 22.02.2021. године, а завршава 26.02.2021. године, док за остале године првог циклуса студија упис љетног семестра почиње 08.03.2021. године, а завршава се 12.03.2021. године.

Упис ће се вршити у времену од 10,00 до 14,00 часова.

Уписни материјал налази се на пулту испред Студентске службе.

Сви студенти плаћају упис љетног семестра у износу од 42,00 КМ.

Жиро рачуни за уплате:
555-000-06053684-82 Nova banka AD Banja Luka
551-001-00009070-76 Uni- Credit Bank AD Banja Luka
552-002-18458284-85 Adikko Bank AD Banja Luka     
 571-010-00002781-63 Komercijalna banka  AD Banja Luka

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
Сврха уплате: упис љетног семестра за ак. 2020/2021.
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017