Инструкције за упис у прву годину првог циклуса студија ак. 2020/21. године - II уписни рок

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 14.09. ДО 18.09.2020. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у ак. 2020/2021. години дужни су при упису приложити сљедеће:

1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА
( Издато од стране Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, IV павиљон Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци или од стране ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА Бања Лuка – Едукативни центар породичне медицине – објекат Поликлинике, улица Симе Матавуља бб Бања Лука)

2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Адико банка      
571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
Сврха уплате: Уписни материјал
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2020/21. године
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Адико банка      
571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

Сврха уплате: Упис зимског семестра ак. 2020/21. године
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

КАНДИДАТ КОЈИ НЕ ОБАВИ УПИС У РОКУ ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 14.09. до 18.09.2020. године, ГУБИ ТО ПРАВО !

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017