Прелиминарне ранг листе кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија - II уписни рок

У прилогу су Прелиминарне ранг листе кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија - II уписни рок у академској 2020/21. години

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017